Δευτέρα, 22 07 2024

1995 - 1998

Γ’ Χειρουργικό Τμήμα, Π.Γ.Ν.Α. “Ευαγγελισμός” Δ/ντης  Γ.Ι.Διαμαντόπουλος
Συμμετοχή σε 560  χειρουργικές επεμβάσεις εκ των οποίων Α’ χειρουργός σε 102 επεμβάσεις

1998 - 2001

Β’ Χειρουργικό Τμήμα, Π.Γ.Ν.Α. ”Ευαγγελισμός” Δ/ντης Καθ. Π.Γιαννόπουλος
Συμμετοχή σε 889 χειρουργικές επεμβάσεις εκ των οποίων Α’ χειρουργός σε 439 επεμβάσεις.

1997

Κλινική Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) Πανεπιστημίου Αθηνών Π.Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός». Συμμετοχή στις  καθημερινές εργασίες και ενεργείς εφημερίες (στα πλαίσια της εκπαίδευσης για την ειδικότητα της Χειρουργικής).

2002 – 2003

Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Ν. Χαλκίδας Δ/ντης Καθ. Δ.Γκίκας
Υπηρεσία υπαίθρου ως Ειδικευμένος Χειρουργός εκτελώντας χρέη Επιμελητή Β’ στις εργασίες και ενεργείς εφημερίες της κλινικής.
Διενέργησε 165 χειρουργικές επεμβάσεις (σε 62 από αυτές εκπαίδευσε ειδικευόμενους) και βοήθησε σε άλλες 102.
Επίσης εργάστηκε στην μονάδα ενδοσκοπήσεων όπου πραγματοποίησε 189 ενδοσκοπήσεις ανώτερου πεπτικού και 136 κατώτερου (διαγνωστικές και επεμβατικές).

2003 εώς Σήμερα

Ιατρός – Χειρουργός
ΙΚΑ Ασπροπύργου (απογευματινά ιατρεία)

2004 – 2005

Επιμελητής Κέντρου Χειρουργικής Οισοφάγου Ιατρικού Αθηνών, Δ/ντης Καθ. Π.Γιαννόπουλος

2006

Μετεκπαίδευση στην Χειρουργική του Οισοφάγου και ανώτερου πεπτικού στο Μιλάνο: Istituto Clinico Humanitas – Department of General and Minimally Invasive Surgery – Esophago-gastric Surgery unit.
Δ/ντης Prof. R.Rosati

2007 εώς Σήμερα

Επιμελητής Ιατρικού Αθηνών, Κλινική Περιστερίου, Δ/ντης Καθ. Δ.Π.Γκίκας

2012(25/06) εώς Σήμερα

Επιστημονικός Υπεύθυνος Χειρουργικού τμήματος Ιατρικού Αθηνών, Κλινική Περιστερίου