Δευτέρα, 20 05 2024

Φοίτηση στην Ιατρική Σχολή
1988-1994: Εισαγωγή και φοίτηση στο τμήμα Ιατρικής της σχολής επιστημών υγείας του πανεπιστημίου Πατρών κατόπιν παγκύπριων προεισαγωγικών εξετάσεων.
Εκπαίδευση στην ειδικότητα της Χειρουργικής (1995-2001)
Ιούνιος 1995 - Ιανουάριος 1998: Γ’ Χειρουργικό Τμήμα, Π.Γ.Ν.Α. “Ευαγγελισμός” Δντης  Γ.Ι.Διαμαντόπουλος. Συμμετοχή σε 560  χειρουργικές επεμβάσεις εκ των οποίων Α’ χειρουργός σε 102 επεμβάσεις.
Ιανουάριος 1998 - Ιούλιος 2001: Β’ Χειρουργικό Τμήμα, Π.Γ.Ν.Α. ”Ευαγγελισμός” Δντης Καθ. Π.Γιαννόπουλος. Συμμετοχή σε 889 χειρουργικές επεμβάσεις εκ των οποίων Α’ χειρουργός σε 439 επεμβάσεις.
Οκτώβριος 1997 - Δεκέμβριος 1997: Κλινική Εντατικής Θεραπείας-Μ.Ε.Θ.  Πανεπιστημίου Αθηνών Π.Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός». Συμμετοχή στις  καθημερινές εργασίες και ενεργείς εφημερίες.


Διδακτορική Διατριβή
Μελέτη γαστρικής κένωσης σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε τελεχιαία βαγοτομή, λόγω κεντρικής οισοφαγογαστρεκτομής ή αντικατάστασης του    οισοφάγου με γαστρικό σωλήνα ή στόμαχο, χωρίς παροχετευτική επέμβαση. Η Στελεχιαία Βαγοτομή ως γνωστόν εκτελείται απαραίτητα στις οισοφαγεκτομές και τις κεντρικές οισοφαγογαστρεκτομές προκειμένου να παρασκευασθεί και να εκταμεί ο κοιλιακός οισοφάγος. Η προσθήκη όμως παροχετευτικής επέμβασης - πυλωροπλαστική, πυλωρομυοτομή – όπως αντίστοιχα πραγματοποιείται στις επεμβάσεις για δωδεκαδακτυλικό έλκος είναι σήμερα ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Μετά από κλινική πείρα στην χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του οισοφάγου δεν παρατηρήσαμε σημαντικά κλινικά προβλήματα λόγω γαστρικής στάσης παρότι συστηματικά δεν πραγματοποιούμε πυλωροπλαστική ή πυλωρομυοτομή στις επεμβάσεις αυτές. Με την παρούσα μελέτη τεκμηριώθηκαν και εργαστηριακά (ραδιοϊσοτοπική μελέτη της γαστρικής κένωσης στερεού γεύματος) οι κλινικές μας παρατηρήσεις.

Άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος
Δνση Υγιεινής Νομαρχίας Αθηνών: 8 Μαϊου 2007 (Αρ.Πρ. 4683/8-5-07)
Τίτλος  ειδικότητας Χειρουργικής
Δνση Υγιεινής Νομαρχίας Αθηνών: 5 Σεπτεμβρίου 2001 (Αρ.Πρ. 12115/5-9-01)