Δευτέρα, 20 05 2024

Μέλος Επιστημονικών Εταιριών

· Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ( από το 1995).
· Τακτικό μέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (από το 1996).
· Σύλλογος Ελλήνων Κυπρίων Επιστημόνων (από το 1994).
· Ελληνική Εταιρία Τραύματος (από το 2001).
· International Society for the Diseases of the Esophagus (από το 2004)
· European Society of Esophagology (από το 2007)
· European Association for Transluminar Surgery (από το 2007)

Συμμετοχή σε στρογγυλές τράπεζες

Χ.Κουνούδης Καρκίνος στομάχου. Σταδιοποίηση -  Χειρουργική θεραπεία. Ογκολογική ημερίδα 2002. Ιατρικός σύλλογος Εύβοιας – Νοσ. Αγ.Ανάργυροι.
Χ.Κουνούδης Περιεδρικά συρίγγια. Μετεκπαιδευτικά σεμινάρια Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 2005. Αθήνα 8 Απριλίου 2005.Χαλκίδα 22 Ιουνίου,2002
Χ.Κουνούδης Καρκίνος Παχέως εντέρου Χειρουργική αντιμετώπιση: Εξελίξεις και παγίδες. Ιατρικός σύλλογος Εύβοιας – Νοσ. Αγ.Ανάργυροι. Ερέτρια, 28 Ιουνίου 2008.

Δημοσιεύσεις στην Διεθνή Βιβλιογραφία

K.Daskalakis, A.Stavrou, P.Vernikos, C.Kounoudes, E.Tsepetis, G..Diamantopoulos. Surgical management of benign biliary obstructions. 7th European congress of Surgery ‘Eurosurgery 97’. Athens, June 3-7, 1997. The British Journal of Surgery, Vol.84 suppl.2, page 6.
K.Daskalakis, C.Kounoudes, P.Vernikos, E.Tsepetis, A.Stavrou, G.Diamantopoulos. Malignant obstructive jaundice. Problems in diagnosis and management. 7th European congress of Surgery  “Eurosurgery 97”. Athens, June 3-7, 1997. The British Journal of  Surgery, Vol. 84 suppl. 2 page 170.
K.Daskalakis, C.Kounoudes, P.Vernikos, D.Papoutsas, E.Tsepetis,  G.Diamantopoulos. Diagnosis and management of hepatic trauma. 2nd European congress of Trauma and Emergency Surgery. Athens, October 1-4, 1997. The european journal of Emergency surgery and Intensive care. Vol. XX Suppl. to No 3. Page 10.
K.Daskalakis, D.Papoutsas, S.Kapiris, C.Kounoudes, A.Michael, G.Diamantopoulos. Management of the multi-injured patient in a general hospital.  
Functional, diagnostic and therapeutic problems. 2nd European congress of Trauma and Emergency Surgery. Athens, October 1-4, 1997.The european journal of  
Emergency surgery and Intensive care. Vol. XX Suppl. to No 3. Page 10.
K.Daskalakis, C.Kounoudes, E.Tsepetis, D.Papoutsas, V.Boursinos. Benign biliary obstruction. Analysis of ten years material. 3rd World congress of the Int. Hepato-Pancreato-Biliary Association. Madrid, May 24-28, 1998. Hepato-Gastroenterology 1998 Vol. 45 Suppl.II p.CCLXIV.
K.Daskalakis, C.Kounoudes, C.Kardaras, P.Vernikos, D.Papoutsas. Surgical treatment of malignant obstructive jaundice. Ten years experience. 3rd World congress of the Int. Hepato-Pancreato-Biliary Assosiation. Madrid, May 24-28, 1998. Hepato-Gastroenterology 1998 Vol. 45 Suppl.II p.CCLXV.
K.Daskalakis, S.Kapiris, P.Vernikos, E.Tsepetis, C.Kounoudes. Common Bile duct exploration: Primary closure Vs T-tube drainage. 3rd World congress of the Int. Hepato-Pancreato-Biliary Assosiation Madrid, May 24-28, 1998. Hepato-Gastroenterology 1998 Vol. 45 Suppl.II  p.CCXXXVII.
K.Daskalakis, D.Papoutsas, P.Vernikos, C.Kounoudes, V.Boursinos. Management of major biliary or duodenal complications during and after laparoscopic cholocystectomy. 6th World congress of Endoscopic Surgery. Rome, May 31 - June 6, 1998. Surgical Endoscopy, Vol 12, No 5, May 1998: page 675.
K.Daskalakis, S.Kapiris, C.Kounoudes, D.Papoutsas, E.Tsepetis. Finney pyloroplasty: a reasonable alternative.  8th European congress of Surgery “Eurosurgery 98”. Budapest, June 17-20, 1998. The British Journal of Surgery, Vol.85, Suppl.2,July 1998 : page 40.
K.Daskalakis, C.Kounoudes, D.Papoutsas, S.Kapiris, P.Vernikos, G.Diamantopoulos. Vascular  ectasias of   the  right  colon. 8th European congress of Surgery  “Eurosurgery 98”. Budapest, June 17-20, 1998. The British Journal of Surgery, Vol.85, Suppl.2,July 1998 : page 124.
K.Skrepetou, C.Kounoudes, G.Anastasiadis, S.Klimopoulos, C.Pantelidaki, A.Perissios. Leser - Trelat sign in a patient with carcinoma of the ampula of Vatter. 8th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. Amsterdam, 29 September - 3 October 1999. JEADV  Vol.12, Supplement 2, p. S285.
Klimopoulos S., Kounoudes C., Pantelidaki C., Skrepetou K., Papoudos M., Katsoulis H. The Leser-Trelat sign in association with  carcinoma of the ampulla of Vatter. American Journal of Gastroenterology May 2001 Vol.96 No 5, p.1623-1626
Klimopoulos S., Kounoudes C., Validakis A., Galanis G. Low Spigelian Hernias.   Experience from 26 consecutive cases in 24 patients. The European Journal of Surgery 2001; 167: 631- 633.
Daskalakis K., Kounoudes C., Papaharalambous A., Kapiris S., Diamantopoulos G. Solitary parenchymal splenic metastasis from fallopian tube adenocarcinoma. Journal of the Balkan Union of Oncology. 2001, Vol.6:207-208.
D.Lapatsanis, C.Kounoudes, H.Giannopoulou, P.Karampina, I.Datseris, P.Yiannopoulos. Truncal vagotomy without drainage procedure in proximal gastrectomy or esophagectomy. IX World congress of the Int. society for the diseases of the Esophagus, Madrid, May 27-29, 2004. Diseases of the Esophagus, Vol 17 Suppl 1 page:A81.
C.Giannopoulou, C.Kounoudes, D.Lapatsanis, P.Karampina, I.Datseris, P.Yiannopoulos. Gastric emptying in patients with Oesophageal cancer treated with Oesophagogastrectomy, Oesophagoplasty and truncal Vagotomy without drainage procedure. Congress of the European association of Nuclear Medicine. Helsinki 2004. European Journal of Nuclear Medicine, Vol 31 Suppl 2 page S421

Δημοσιεύσεις στην Ελληνική Βιβλιογραφία

Π.Φανουργιάκης, Γ.Χ’’Κωνσταντίνου, Χ.Πέππας, Π.Κατσαούνου, Χ.Κουνούδης, Π.Γιαννόπουλος, Γ.Χαλεβελάκης. Ειλεός στο έδαφος μετατραυματικής βλάβης του διαφράγματος με  κλινικά ευρήματα υγρού στο αριστερό ημιθωράκιο. 5ο Πανελλήνιο συνέδριο Παθολογίας. Αθήνα, 20-23 Οκτωβρίου 1999. Νοσοκομειακά Χρονικά, τόμος 61, συμπλήρωμα 1999, σελ. 215.
Β.Α.Κομπορόζος, Χ.Κουνούδης, Θ.Μαριόλης, Γ.Αλβανός, Γ.Ρεκούμης, Π.Γιαννόπουλος. Η εμπειρία μας από την αντιμετώπιση της ακράτειας κοπράνων. 20° Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Αθήνα, 1-5 Νοεμβρίου, 2000. Annals of Gastroenterology, Vol.13, Suppl.2, page 68.
Σ.Κλημόπουλος, Χ.Κουνούδης, Θ.Μαριόλης, Γ.Βελούδης, Γ.Αλβανός. Αποκατάσταση Βουβωνοκηλών με τοπική αναισθησία χωρίς μετεγχειρητική νοσηλεία. Νοσοκομειακά Χρονικά 2001, 63(1):53-56
Η.Κατσούλης, Χ.Κουνούδης, Μ.Μπακίρη, Π.Γιαννόπουλος. Έκτοπος Σπλήνας σε συνδυασμό με θρομβοπενία. Ελληνική Χειρουργική 2002, 74(1):43-47
Η.Ε.Κατσούλης, Χ.Κουνούδης, Σ.Κλημόπουλος. Χαμηλή κήλη Spiegel: Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Ελληνική Χειρουργική 2002, 74,4: 305-308.
Γ.Σοφός, Μ.Χριστάκης, Κ.Μανωλουδάκη, Χ.Κουνούδης, Λ.Λαβάντ, Α.Κονκουρής, Χ.Διέτης, Δ.Γκίκας. Καρκίνος Θυρεοειδούς: Χειρουργική αντιμετώπιση και αποτελέσματα.23ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής – Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα 9-12 Νοεμβρίου 2002. Ελληνική Χειρουργική 2002, 74,6-Ι σελ.19.
Λ.Λαβάντ, Α.Λεβεντόπουλος, Χ.Διέτης, Γ.Σοφός, Σ.Φωτάκης, Ε.Δεληγιάννης, Χ.Κουνούδης, Δ.Γκίκας. Η εμπειρία μας στην αντιμετώπιση των όγκων του στομάχου.
23ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής – Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα 9-12 Νοεμβρίου 2002. Ελληνική Χειρουργική 2002, 74,6-Ι σελ.79.
Γ.Σοφός, Γ.Ηλίας, Α.Λεβεντόπουλος, Ε.Δεληγιάννης, Λ.Λαβάντ, , Χ.Διέτης, Γ.Στυλιανίδης, Χ.Κουνούδης,  Δ.Γκίκας. Δέκα χρόνια λαπαροσκοπικής χειρουργικής στο νοσοκομείο Χαλκίδας. 23ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής – Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα 9-12 Νοεμβρίου 2002. Ελληνική Χειρουργική 2002, 74,6-Ι σελ.93. Βραβευμένη με διάκριση προφορική ανακοίνωση.
Χ.Κουνούδης, Λ.Λαβάντ, Ε.Δεληγιάννης, Γ.Σοφός, Χ.Διέτης, Δ.Χαλικόπουλος, Δ.Σταματόπουλος, Δ.Γκίκας. Ενδομητριώματα κοιλιακού τοιχώματος. 23ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής – Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα 9-12 Νοεμβρίου 2002. Ελληνική Χειρουργική 2002, 74,6-Ι σελ.159.
Χ.Κουνούδης, Ε.Δεληγιάννης, Γ.Στυλιανίδης, Μ.Χριστάκης, Δ.Χαλικόπουλος,   Χ.Διέτης, Γ.Σοφός,  Δ.Γκίκας. Σπάνιος τύπος κήλης της βουβωνικής χώρας: Χαμηλή κήλη Spiegel.  23ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής – Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα 9-12 Νοεμβρίου 2002. Ελληνική Χειρουργική 2002, 74,6-Ι σελ.309.
Π.Γιαννόπουλος, Γ.Βελούδης, Χ.Κουνούδης, Γ.Αλβανός. Εκκολπώματα Zenker: Χειρουργική αντιμετώπιση.   23ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής – Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα 9-12 Νοεμβρίου 2002. Ελληνική Χειρουργική 2002, 74,6-Ι σελ.49.
Π.Γιαννόπουλος, Χ.Κουνούδης, Γ.Βελούδης,  Γ.Αλβανός. Υποδόρια μετάθεση κεντρικού οισοφάγου & οισοφαγονηστιδική αναστόμωση: Οισοφαγοπλαστική σε δύο στάδια.   23ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής – Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα 9-12 Νοεμβρίου 2002. Ελληνική Χειρουργική 2002, 74,6-Ι σελ.53.
Π.Γιαννόπουλος,  Γ.Βελούδης,  Χ.Κουνούδης,   Γ.Αλβανός, Χ.Πέππας, Δ.Έξαρχος. Έλεγχος μετεγχειρητικής διαφυγής τραχηλικής οισοφαγογαστρικής αναστόμωσης.
Οισοφαγογραφία Vs Αξονική Τομογραφία.23ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής – Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα 9-12 Νοεμβρίου 2002. Ελληνική Χειρουργική 2002, 74,6-Ι σελ.53.
Π.Γιαννόπουλος, Δ.Λαπατσάνης, Χ.Κουνούδης,  Γ.Αλβανός. Χειρουργική αντιμετώπιση σοβαρών επιπλοκών λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης διαφραγματοκήλης. 24ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 6-9 Νοεμβρίου 2004. Annals of Gastroenterology Vol.17, Suppl. page:22.
Χ.Κουνούδης, Δ.Λαπατσάνης, Χ.Γιαννοπούλου, Γ.Βελούδης, Π.Γιαννόπουλος. Απουσία παροχετευτικής επέμβασης (πυλωροπλαστική – πυλωρομυοτομή) σε οισοφαγεκτομή και στελεχιαία βαγοτομή. 24ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 6-9 Νοεμβρίου 2004. Annals of Gastroenterology Vol.17, Suppl. page:31.
Π.Γιαννόπουλος, Χ.Κουνούδης, Γ.Αλβανός, Δ.Λαπατσάνης, Γ.Βελούδης. Οισοφαγεκτομή με ή  χωρίς θωρακοτομή – εμπειρία 23 ετών επί 700 περιπτώσεων. 4ο Ελληνικό συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού, Αθήνα 3-4 Δεκεμβρίου 2004. Ογκολογία Πεπτικού, τόμος 4, τεύχος 3, σελ 269.
Χ.Κουνούδης, Fumagali U, Bona S, Barbera R, Repici A, Narne S, Peracchia A, Rosati R. Διαστοματική αντιμετώπιση των εκκολπωμάτων Zenker.
25ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα, 22-26 Νοεμβρίου 2006. Ελληνική Χειρουργική Vol.78, No 6 I, σελ.176.  
Θ.Μαριώλης, Γ.Ρηγάκος, Κ.Ευαγγέλου,  Χ.Κουνούδης, Γ.Βελούδης, Π.Γιαννόπουλος, Γ.Ζωγράφος, Α.Κοτσινάς, Β.Γοργούλης. Η υπερεκφρασή του  E2F-1 συσχετίζεται με μειωμένο πολλαπλασιασμό και ευνοϊκότερη πρόγνωση στα αδενοκαρκινώματα επί οισοφάγου Barrett. 26ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου  2008. Ελληνική Χειρουργική Vol.80, No 6 I, σελ.110.
Σ.Ρέστος, Θ.Μαριώλης, Κ.Ευαγγέλου,  Α. Μαριώλης, Ι.Φλέσσας, Α.Σταματιάδης, Χ.Κουνούδης, Χ.Μοιράγιας, Γ.Καπελλάκης. Ο καρκίνος θυρεοειδούς ως τυχαίο εύρημα. 26ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2008. Ελληνική Χειρουργική Vol.80, No 6 I, σελ.179.

Συμμετοχή σε Επιστημονικά συγγράμματα

Α.Ηλιόπουλος, Σ.Κλημόπουλος, Θ.Μαριόλης, Χ.Κουνούδης, Γ.Βελούδης, Γ.Αλβανός, Π.Θεοδωρίδης, Π.Γλεντής, Γ.Χατζηκωνσταντίνου, Ν.Παπαδάκης, Γ.Κωνσταντίνου. Η εφαρμογή των συνθετικών πλεγμάτων στην αποκατάσταση βουβωνοκηλών και ελλειμάτων του κοιλιακού τοιχώματος. Eξελίξεις στην Χειρουργική 2000. Εκδόσεις Σύνεδρον, σελ.98-100.
Σ.Κλημόπουλος, Χ.Κουνούδης, Θ.Μαριόλης, Γ.Βελούδης, Γ.Αλβανός, Β.Κωστάρας. Αποκατάσταση βουβωνοκηλών με τοπική αναισθησία, χωρίς μετεγχειρητική νοσοκομειακή νοσηλεία. Eξελίξεις στην Χειρουργική 2000. Εκδόσεις Σύνεδρον, σελ.126-7.
Σ.Κλημόπουλος, Χ.Κουνούδης, Θ.Μαριόλης, Γ.Βελούδης, Π.Γλεντής, Κ.Βουτετάκης, Κ.Μωχάμετ. Χαμηλή κήλη Spiegel (LSH). Εμπειρία μιας δεκαετίας. Eξελίξεις στην Χειρουργική 2000. Εκδόσεις Σύνεδρον, σελ. 130-1.
Γ.Κωνσταντίνου, Α.Ηλιόπουλος, Θ.Μαριόλης, Χ.Κουνούδης, Γ.Βελούδης, Γ.Χατζηκωνσταντίνου, Γ.Αλβανός, Π.Θεοδωρίδης, Π.Γιαννόπουλος. Οξεία απόφραξη του παχέως εντέρου από καρκίνο. Eξελίξεις στην Χειρουργική 2000. Εκδόσεις Σύνεδρον, σελ. 305-8.
Γ.Χατζηκωνσταντίνου, Θ.Μαριόλης, Χ.Κουνούδης, Γ.Βελούδης, Γ.Αλβανός, Π.Γλεντής, Π.Θεοδωρίδης, Β.Κωστάρας, Γ.Παπαγεωργίου, Γ.Κωνσταντίνου, Ν.Παπαδάκης, Α.Ηλιόπουλος, Σ.Κλημόπουλος, Χ.Πισιώτης, Π.Γιαννόπουλος. Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή. Η εμπειρία μας. Eξελίξεις στην Χειρουργική 2000. Εκδόσεις Σύνεδρον, σελ. 469-471.
Χ.Κουνούδης, Σ.Κλημόπουλος, Η.Κατσούλης, Γ.Βελούδης, Θ.Μαριόλης,  Γ.Αλβανός, Π.Θεοδωρίδης. Το σημείο Lesser-Trelat σε ασθενή με καρκίνο φύματος Vater. Eξελίξεις στην Χειρουργική 2000. Εκδόσεις Σύνεδρον, σελ. 500.
Γ.Χατζηκωνσταντίνου, Γ.Κωνσταντίνου, Γ.Αλβανός, Θ.Μαριόλης, Χ.Κουνούδης, Γ.Βελούδης, Κ.Βουτετάκης, Π.Γιαννόπουλος. Περίπτωση αδιάγνωστης κακώσεως  του αυχένος σε πολυτραυματία. Eξελίξεις στην Χειρουργική 2000. Εκδόσεις  Σύνεδρον, σελ. 568-570.
Χ.Κουνούδης, Λ.Λαβάντ, Ε.Δεληγιάννης, Γ.Σοφός, Χ.Διέτης, Δ.Χαλικόπουλος, Δ.Σταματόπουλος, Δ.Γκίκας. Ενδομητριώματα κοιλιακού τοιχώματος. Eξελίξεις στην Χειρουργική 2002. Εκδόσεις Σύνεδρον, σελ. 115-116.
Χ.Κουνούδης, Ε.Δεληγιάννης, Γ.Στυλιανίδης, Μ.Χριστάκης, Δ.Χαλικόπουλος,   Χ.Διέτης, Γ.Σοφός,  Δ.Γκίκας. Σπάνιος τύπος κήλης της βουβωνικής χώρας: Χαμηλή κήλη Spiegel. Eξελίξεις στην Χειρουργική 2002. Εκδόσεις Σύνεδρον, σελ. 159-160.
Γ.Σοφός, Μ.Χριστάκης, Κ.Μανωλουδάκη, Χ.Κουνούδης, Λ.Λαβάντ, Α.Κονκουρής, Χ.Διέτης, Δ.Γκίκας. Καρκίνος Θυρεοειδούς: Χειρουργική αντιμετώπιση και αποτελέσματα. Eξελίξεις στην Χειρουργική 2002. Εκδόσεις Σύνεδρον, σελ. 174-176.
Λ.Λαβάντ, Α.Λεβεντόπουλος, Χ.Διέτης, Γ.Σοφός, Σ.Φωτάκης, Ε.Δεληγιάννης, Χ.Κουνούδης, , Δ.Γκίκας. Η εμπειρία μας στην αντιμετώπιση των όγκων του στομάχου. Eξελίξεις στην Χειρουργική 2002. Εκδόσεις Σύνεδρον, σελ. 374-376.  

Ανακοινώσεις σε Διεθνή συνέδρια

K.Daskalakis, C.Kounoudes, E.Anagnostou, G.Diamantopoulos. Primary fallopian tube adenocarcinoma.  Int. college of surgeons. XX European Federation congress. Athens, September 9, 1997. Abstract book page 48.
A.Stavrou, S.Kapiris, C.Kounoudes, A.Michael, P.Vernikos, G.Diamantopoulos. Laparoscopic cholocystectomy in obese patients. Int. college of surgeons. XX European Federation congress. Athens, September 9, 1997. Abstract book page 10.
H.Katsoulis, C.Kounoudes, G.Veloudis, S.Klimopoulos, P.Yiannopoulos. Surgical treatment of abdominal hydatidosis. 5th Mediterranean medical congress. Samos, Hellas, September 25-27, 1998. Abstracts book page 41.
P.Yiannopoulos, T.Mariolis, G.Alvanos, H.Katsoulis, G.Veloudis, C.Kounoudes. Transhiatal esophagectomy: Clinical experience of 500 patients. GEEMO Meeting 2001 & Postgraduate Course on Esophageal Diseases, Padova, March 29-31, 2001. Abstract book, page:21.
P.Yiannopoulos, C.Kounoudes, T.Mariolis, C.Kotoulas. Tracheooesophageal fistulae: experience from the surgical treatment of 18 cases. GEEMO Meeting 2001 & Postgraduate Course on Esophageal Diseases, Padova, March 29-31, 2001. Abstract book, page:84.
S.Klimopoulos, C.Kounoudes, G.Veloudis, T.Mariolis, G.Alvanos. Primary adenocarcinoma of the third duodenal segment. Segmental resection and extended sphincteroplasty. 11th World congress of the IASG. Heraklion, November 1-4, 2001.
C.Kounoudes, S.Klimopoulos, G.Veloudis, T.Mariolis, G.Alvanos. Cancer of the ampula of Vater presented as paraneoplastic eruption, the Leser – Trelat sign. 11th World congress of the IASG. Heraclion, November 1-4, 2001.
P.Yiannopoulos, G.Veloudis, C.Kounoudes. Surgical treatment of Zenker’s diverticulum. GEEMO Meeting 2002 & Postgraduate Course on Esophageal Diseases. Barcelona, April 11-13, 2002. Abstract book, page:49.
P.Yiannopoulos, G.Veloudis, C.Kounoudes, C.Peppas. Postoperative leakage of cervical oesophagogastric anastomosis. Oesophagography Vs CT scan. GEEMO Meeting 2002 & Postgraduate Course on Esophageal Diseases. Barcelona, April 11-13, 2002. Abstract book, page:79.
P.Yiannopoulos, C.Kounoudes, G.Veloudis. Subcutaneous transposition of the proximal oesophagus and oesophagojejunal anastomosis: a two staged procedure for oesophagoplasty. GEEMO Meeting 2002 & Postgraduate Course on Esophageal Diseases. Barcelona, April 11-13, 2002. Abstract book, page:80.
C.Kounoudes, G.Veloudis, S.Klimopoulos. Treatment of necrotizing soft tissue infections. Five years experience. Eurosurgery 2002, Lisboa, June 5-7,2002. Abstract book, page:72.
P.Yiannopoulos, G.Veloudis, C.Kounoudes. Surgical treatment of benign and malignant  Tracheooesophageal  fistulae. Eurosurgery 2002, Lisboa, June 5-7,2002. Abstract book, page:74.
G.Veloudis, C.Kounoudes, G.Alvanos, S.Klimopoulos. Necrotizing soft tissue infections; progression to septic shock. Eurosurgery 2002, Lisboa, June 5-7,2002. Final programme, page:22.
G.Veloudis, C.Kounoudes, G.Alvanos, S.Klimopoulos. Necrotizing soft tissue infections misdiagnosed as arthropathies. . Eurosurgery 2002, Lisboa, June 5-7,2002. Final programme, page:99.
P.Yiannopoulos, D.Lapatsanis, G.Alvanos, C.Kounoudes, G.Veloudis. Subcutaneous transposition of the proximal esophagus in high risk patients undergoing partial esophagectomy and total gastrectomy: technical details and results. ESE-GEEMO Meeting 2005. Milano, March 17-19, 2005. Abstract book, page:50.
P.Yiannopoulos, C.Kounoudes, G.Alvanos, D.Lapatsanis. A new technique for the treatment of hypopharyngoesophageal corrosive stenosis. ESE-GEEMO Meeting 2005. Milano, March 17-19, 2005. Abstract book, page:56.
D.Lapatsanis, P.Yiannopoulos, C.Kounoudes, G.Alvanos, G.Veloudis. Esophagogastrectomy and esophagoplasty in high risk patients by subcutaneous transposition of the proximal esophagus. 10th World congress of the Int. society for the diseases of the Esophagus, Adelaide, February 22-25, 2006. Abstract book, page: 49.
P.Yiannopoulos, C.Kounoudes, G.Alvanos, D.Lapatsanis, G.Veloudis. Transhiatal esophagectomy: Technical details and results after 700 consecutive cases. 10th World congress of the Int. society for the diseases of the Esophagus, Adelaide, February 22-25, 2006. Abstract book, page: 50.
Kounoudes C, Fumagali U, Bona S, Barbera R, Repici A, Narne S, Peracchia A, Rosati R. Transoral treatment of Zenker’s diverticula. ESE-GEEMO meeting, Leuven 30/11/2006 – 2/12/2006. Abstract book, page:40.
C.Kounoudes, D.Lapatsanis, C.Giannopoulou, G.Veloudis, G.Alvanos, P.Karampina, I.Datseris, P.Yiannopoulos. Esophagogastrectomy, esophagoplasty and truncal vagotomy without drainage procedure. ESE-GEEMO meeting, Leuven 30/11/2006 – 2/12/2006. Abstract book, page:85.
P.Yiannopoulos, P.Theodoridis, A.Barlas, K.Manes, G.Alvanos, C.Kounoudes, D.Lapatsanis. Esophagectomy without thoracotomy: one surgeon’s experience in 750 patients. 11th ISDE World Congress, Budapest, 10-13 September 2008.

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά συνέδρια

Κ.Δασκαλάκης, Ε.Αναγνώστου, Δ.Παπουτσάς, Χ.Κουνούδης, Π.Βερνίκος, Γ.Διαμαντόπουλος. Η Οισοφαγονηστιδική κατά Roux-en-Y αποκατάσταση μετά από ολική γαστρεκτομή. 8ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Αγ. Νικόλαος 24-27 Οκτωβρίου,1996. Βιβλίο περιλήψεων  συνεδρίου σελ. 166.
Χ.Καρδαράς, Κ.Δασκαλάκης, Ι.Κυριαζάνος, Χ.Κουνούδης,  Δ.Παπουτσάς, Α.Μιχαήλ, Γ.Διαμαντόπουλος. Όγκοι Επινεφριδίων.  8ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Αγ. Νικόλαος 24-27 Οκτωβρίου,1996. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 182
Κ.Δασκαλάκης, Β.Χρηστίδης, Χ.Κουνούδης, Σ.Καπίρης, Π..Βερνίκος, Γ.Διαμαντόπουλος. Αίτια μετατροπής της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής σε συμβατική. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής.  Αθήνα, 29-31 Μαϊου, 1997. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 67.
Κ.Δασκαλάκης, Θ.Μαυρομάτης, Π.Βερνίκος, Χ.Κουνούδης, Α.Σταύρου, Γ.Διαμαντόπουλος. Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή σε ασθενείς με προηγούμενες ενδοκοιλιακές επεμβάσεις. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής. Αθήνα, 29-31 Μαϊου, 1997. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 64.
Χ.Κουνούδης, Δ.Παπουτσάς, Π.Βερνίκος, Ε.Τσεπέτης, Α.Μιχαήλ, Κ.Δασκαλάκης. Οξεία χειρουργική κοιλία από παθήσεις του λεπτού εντέρου. 3ο Ελλαδο-Κυπριακό Χειρουργικό συνέδριο. Λευκωσία, 12-14 Σεπτεμβρίου, 1997. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 36.
Ε.Αναγνώστου, Χ.Κουνούδης, Κ.Δασκαλάκης, Θ.Μαυρομάτης. Ασυνήθιστες διεγχειρητικές αιμορραγικές επιπλοκές λαπαροσκοπικής  χολοκυστεκτομής. 3ο Ελλαδο-Κυπριακό Χειρουργικό συνέδριο. Λευκωσία, 12-14 Σεπτεμβρίου, 1997. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου  σελ. 37.
Δ.Παπουτσάς, Χ.Κουνούδης, Σ.Καπίρης, Β.Μπουρσινός, Α.Σταύρου, Θ.Μαυρομάτης, Γ.Διαμαντόπουλος. Τοποθέτηση καθετήρων Hickman στην έξω σφαγίτιδα. 3ο Ελλαδο-Κυπριακό Χειρουργικό συνέδριο. Λευκωσία, 12-14 Σεπτεμβρίου, 1997. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 63.
Χ.Κουνούδης, Δ.Παπουτσάς, Π.Βερνίκος, Κ.Δασκαλάκης. Κακοήθης αποφρακτικός ίκτερος. Διαγνωστικά και θεραπευτικά  προβλήματα. 3ο συνέδριο Χειρουργικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος- Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου, 1997. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 59.
Χ.Κουνούδης, Δ.Παπουτσάς, Ε.Τσεπέτης, Κ.Δασκαλάκης. Τραυματικές κακώσεις ήπατος. 3ο συνέδριο Χειρουργικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου, 1997. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 84.
Δ.Παπουτσάς, Χ.Κουνούδης, Α.Μιχαήλ, Κ.Δασκαλάκης. Λειτουργικά, διαγνωστικά, θεραπευτικά προβλήματα στην αντιμετώπιση ενός πολυτραυματία. 3ο συνέδριο Χειρουργικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος.  Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου, 1997. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 84.
Δ.Παπουτσάς, Χ.Κουνούδης, Σ.Καπίρης, Α.Σταύρου, Θ.Μαυρομάτης. Σπληνεκτομή και ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα.3ο συνέδριο Χειρουργικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου, 1997. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 92.
Γ.Βελούδης, Η.Κατσούλης, Χ.Κουνούδης, Β.Κομπορόζος, Π.Γιαννόπουλος.  Διατιτραίνοντα τραύματα κοιλίας. 17ο Ιατρικό συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. Θεσσαλονίκη, 11-14 Νοεμβρίου 1998. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 134.
Η.Κατσούλης, Σ.Κλημόπουλος, Χ.Κουνούδης, Κ.Βουτετάκης, Π.Γιαννόπουλος. Χρόνια συστροφή στομάχου. ΧΧΙ Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα, 13-17 Νοεμβρίου 1998. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 45.
Σ.Κλημόπουλος, Μ.Παπούδος, Η.Κατσούλης, Χ.Κουνούδης, Γ.Βελούδης, Π.Γιαννόπουλος. “Εκπαιδευτική” Λαπαροσκοπική  Χολοκυστεκτομή - Στατιστική ανάλυση - Συμβάματα. ΧΧΙ Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα, 13-17 Νοεμβρίου 1998. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 185.
Η.Κατσούλης, Β.Κομπορόζος, Γ.Βελούδης, Μ.Παπούδος, Χ.Κουνούδης, Α.Βαλιδάκης, Π.Γιαννόπουλος. Χειρουργική αντιμετώπιση αιμορραγιών κατώτερου πεπτικού. ΧΧΙ Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα, 13-17 Νοεμβρίου 1998. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 260.
Χ.Κουνούδης, Η.Κατσούλης, Π.Ευσταθιάδου, Μ.Παπούδος, Γ.Βελούδης, Σ.Κλημόπουλος, Π.Γιαννόπουλος. Αντιμετώπιση του  γυναικολογικού καρκίνου σε χειρουργική κλινική. ΧΧΙ Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα, 13-17 Νοεμβρίου 1998. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 272.
Γ.Βελούδης, Μ.Παπούδος, Χ.Κουνούδης, Β.Κομπορόζος, Η.Κατσούλης, Σ.Κλημόπουλος, Γ.Χ’’Κωνσταντίνου, Π.Γιαννόπουλος.Συγκριτική αναδρομική μελέτη των αποτελεσμάτων της  λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στις περιόδους 92-95 και 95-99.  4ο Συνέδριο Χειρουργικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Ιωάννινα, 20-23 Οκτωβρίου 1999. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 94.
Χ.Κουνούδης, Γ.Βελούδης, Η.Κατσούλης, Κ.Βουτετάκης, Μ.Παπούδος, Σ.Κλημόπουλος, Π.Γιαννόπουλος. Αποφρακτικός  συμφυτικός ειλεός: Εμπειρία και προβληματισμοί στην χειρουργική αντιμετώπιση. 4ο Συνέδριο Χειρουργικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Ιωάννινα, 20-23 Οκτωβρίου 1999. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 103.
Η.Κατσούλης, Χ.Κουνούδης, Γ.Βελούδης, Σ.Κλημόπουλος. Εχινόκοκκοι κύστεις ήπατος: Ριζικές ή συντηρητικές επεμβάσεις; 4ο Συνέδριο Χειρουργικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Ιωάννινα, 20-23 Οκτωβρίου 1999. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 179.
Χ.Κουνούδης, Γ.Βελούδης, Η.Κατσούλης, Μ.Παπούδος, Σ.Κλημόπουλος, Π.Γιαννόπουλος. Οξεία αιμορραγία κατώτερου  πεπτικού από λειομυοσάρκωμα λεπτού εντέρου. 4ο Ελλαδο - Κυπριακό Χειρουργικό συνέδριο. Λευκωσία, 27-31 Οκτωβρίου 1999. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 86.
Χ.Κουνούδης, Γ.Βελούδης, Π.Ευσταθιάδου, Μ.Παπούδος, Η.Κατσούλης, Β.Κωστάρας, Σ.Κλημόπουλος, Π.Γιαννόπουλος. Πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκοι λεπτού εντέρου. 4ο Ελλαδο - Κυπριακό Χειρουργικό συνέδριο. Λευκωσία, 27-31 Οκτωβρίου 1999. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 40.
Γ.Βελούδης, Χ.Κουνούδης, Μ.Παπούδος, Η.Κατσούλης, Γ.Χ.Κωνσταντίνου, Π.Γιαννόπουλος. Αίτια μετατροπής της  λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής σε ανοικτή. 4ο Ελλαδο - Κυπριακό  Χειρουργικό συνέδριο. Λευκωσία, 27-31 Οκτωβρίου 1999. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 35.
Η.Κατσούλης, Χ.Κουνούδης, Γ.Βελούδης, Σ.Κλημόπουλος, Π.Γιαννόπουλος. Κακόηθες Μελάνωμα Πρωκτού. 4ο Ελλαδο - Κυπριακό Χειρουργικό συνέδριο. Λευκωσία, 27-31 Οκτωβρίου 1999. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 85.
Χ.Κουνούδης, Σ.Κλημόπουλος, Η.Κατσούλης, Γ.Βελούδης, Θ.Μαριόλης, Γ.Αλβανός, Π.Θεοδωρίδης. Το σημείο Lesser-Trelat σε ασθενή με καρκίνο φύματος Vater. ΧΧΙΙ Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα, 18-22 Νοεμβρίου 2000. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου, σελ.78.
Χ.Κουνούδης, Γ.Βελούδης, Θ.Μαριόλης, Γ.Αλβανός. Π.Γλεντής,Κ.Βουτετάκης, Σ.Κλημόπουλος. Μεταστατική ευμεγέθης διόγκωση  τραχήλου από κακόηθες μελάνωμα. ΧΧΙΙ Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα, 18-22 Νοεμβρίου 2000. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου, σελ.53.
Σ.Κλημόπουλος, Χ.Κουνούδης, Θ.Μαριόλης, Γ.Βελούδης, Γ.Αλβανός, Β.Κωστάρας. Αποκατάσταση βουβωνοκηλών με τοπική αναισθησία, χωρίς μετεγχειρητική νοσοκομειακή νοσηλεία. ΧΧΙΙ Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα, 18-22 Νοεμβρίου 2000. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου, σελ.162.
Σ.Κλημόπουλος, Χ.Κουνούδης, Θ.Μαριόλης, Γ.Βελούδης, Π.Γλεντής, Κ.Βουτετάκης, Κ.Μωχάμετ. Χαμηλή κήλη Spiegel (LSH). Εμπειρία μιας δεκαετίας. ΧΧΙΙ Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 18-22 Νοεμβρίου 2000. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου, σελ.188.
Γ.Κ.Παπαγεωργίου, Β.Α.Κομπορόζος, Κ.Πετράκη, Γ.Βελούδης, Χ.Κουνούδης, Π.Γλεντής, Γ.Αλβανός, Π.Γιαννόπουλος. Τα ιστολογικά ευρήματα -αναμενόμενα και τυχαία- μετά θυρεοειδεκτομή για καλοήθεις ή κακοήθεις παθήσεις του αδένος. ΧΧΙΙ Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 18-22 Νοεμβρίου 2000. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου, σελ.71.
Γ.Κ.Παπαγεωργίου, Β.Α.Κομπορόζος, Θ.Μαριόλης, Γ.Βελούδης, Π.Γλεντής, Χ.Κουνούδης, Π.Γιαννόπουλος. Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός. Η αμφισβητούμενη χρησιμότης των μεθόδων προεγχειρητικής εντοπίσεως. ΧΧΙΙ Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα, 18-22 Νοεμβρίου 2000. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου, σελ.274.
Γ.Κωνσταντίνου, Α.Ηλιόπουλος, Θ.Μαριόλης, Χ.Κουνούδης, Γ.Βελούδης, Γ.Χατζηκωνσταντίνου, Γ.Αλβανός, Π.Θεοδωρίδης, Π.Γιαννόπουλος. Οξεία απόφραξη του παχέως εντέρου από καρκίνο. ΧΧΙΙ Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα, 18-22 Νοεμβρίου 2000. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου, σελ.192.
Α.Ηλιόπουλος, Σ.Κλημόπουλος, Θ.Μαριόλης, Χ.Κουνούδης, Γ.Βελούδης, Γ.Αλβανός, Π.Θεοδωρίδης, Π.Γλεντής, Γ.Χατζηκωνσταντίνου, Ν.Παπαδάκης, Γ.Κωνσταντίνου. Η εφαρμογή των συνθετικών πλεγμάτων στην αποκατάσταση βουβωνοκηλών και ελλειμάτων του κοιλιακού τοιχώματος. ΧΧΙΙ Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα, 18-22 Νοεμβρίου 2000. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου, σελ.187.
Ν.Παπαδάκης, Θ.Μαριόλης, Γ.Βελούδης, Χ.Κουνούδης, Κ.Βουτετάκης, Σ.Ρέστος, Γ.Αλβανός, Β.Κωστάρας, Γ.Κωνσταντίνου. Οξεία χολοκυστίτιδα σε έδαφος λοίμωξης από ρικέτσια. ΧΧΙΙ Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα, 18-22 Νοεμβρίου 2000. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου, σελ.262.
Γ.Χατζηκωνσταντίνου, Γ.Κωνσταντίνου, Γ.Αλβανός, Θ.Μαριόλης, Χ.Κουνούδης, Γ.Βελούδης, Κ.Βουτετάκης, Π.Γιαννόπουλος. Περίπτωση αδιάγνωστης κακώσεως του αυχένος σε πολυτραυματία. ΧΧΙΙ Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα, 18-22 Νοεμβρίου 2000. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου, σελ.66.
Γ.Χατζηκωνσταντίνου, Θ.Μαριόλης, Χ.Κουνούδης, Γ.Βελούδης, Γ.Αλβανός, Π.Γλεντής, Π.Θεοδωρίδης, Β.Κωστάρας, Γ.Παπαγεωργίου, Γ.Κωνσταντίνου, Ν.Παπαδάκης, Α.Ηλιόπουλος, Σ.Κλημόπουλος, Χ.Πισιώτης, Π.Γιαννόπουλος. Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή. Η εμπειρία μας. ΧΧΙΙ Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα, 18-22
Νοεμβρίου 2000. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου, σελ.227.
Κομπορόζος Β.Α., Παπαγεωργίου Γ, Παπούδος Μ., Βελούδης Γ., Κουνούδης Χ., Γλεντής Π., Γιαννόπουλος Π. Ο καρκίνος του παχέως εντέρου στη δεκαετία 1990-1999. ΧΧΙΙ Πανελλήνιο συνέδριο  Χειρουργικής. Αθήνα, 18-22 Νοεμβρίου 2000.  Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου, σελ.304.
Η.Κατσούλης, Χ.Κουνούδης, Μ.Μπακίρη, Π.Γιαννόπουλος. Έκτοπος σπλήνας σε συνδυασμό με Θρομβοπενία. ΧΧΙΙ Πανελλήνιο συνέδριο  Χειρουργικής. Αθήνα, 18-22 Νοεμβρίου 2000.  Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου, σελ.334.
Χ.Κουνούδης, Γ.Βελούδης, Γ.Αλβανός, Π.Παλαιομυλίτης, Σ.Κλημόπουλος. Leser- Trelat: Παρανεοπλασματικό δερματολογικό σημείο κακοηθειών του πεπτικού συστήματος. 5ο Ελλαδο– Κυπριακό Χειρουργικό συνέδριο. Λευκωσία 25-27 Οκτωβρίου 2001. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 66.
Χ.Κουνούδης, Γ.Βελούδης, Θ.Μαριόλης, Γ.Αλβανός, Σ.Κλημόπουλος. Πλεονεκτήματα της χειρουργικής αντιμετώπισης βουβωνοκηλών σε εξωτερική βάση. 5ο Ελλαδο–Κυπριακό Χειρουργικό συνέδριο. Λευκωσία 25-27 Οκτωβρίου 2001. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 65.
Χ.Κουνούδης, Γ.Βελούδης, Θ.Μαριόλης, Γ.Αλβανός, Σ.Κλημόπουλος. Χαμηλή κήλη Spiegel: Διαφοροδιάγνωση από την ευθεία βουβωνοκήλη και χειρουργική αντιμετώπιση. 5ο Ελλαδο– Κυπριακό Χειρουργικό συνέδριο. Λευκωσία 25-27 Οκτωβρίου 2001. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 67.
Γ.Χατζηκωνσταντίνου, Γ.Αλβανός, Γ.Βελούδης, Θ.Μαριόλης, Χ.Κουνούδης, Π.Γλεντής, Π.Θεοδωρίδης, Β.Κωστάρας, Π.Παλαιομυλίτης, Γ.Παπαγεωργίου. Η θέση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής στην οξεία χολοκυστίτιδα. Εμπειρία σε 659 ασθενείς. 5ο Ελλαδο– Κυπριακό Χειρουργικό συνέδριο. Λευκωσία 25-27 Οκτωβρίου 2001. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 69.
Σ.Κλημόπουλος, Γ.Βελούδης, Χ.Κουνούδης, Γ.Αλβανός, Θ.Μαριόλης, Π.Γλεντής, Β.Κωστάρας, Π.Θεοδωρίδης, Π.Παλαιομυλίτης. “Εκπαιδευτική” λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή. Εμπειρία μιας επταετίας. 5ο Ελλαδο– Κυπριακό Χειρουργικό συνέδριο. Λευκωσία 25-27 Οκτωβρίου 2001. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 68.
Γ.Κωνσταντίνου, Θ.Μαριόλης, Γ.Αλβανός, Γ.Βελούδης, Χ.Κουνούδης, Π.Γλεντής, , Π.Θεοδωρίδης, Β.Κωστάρας. Βαρύς αποφρακτικός ίκτερος από καρκίνο κεφαλής παγκρέατος. 5ο Ελλαδο– Κυπριακό Χειρουργικό συνέδριο. Λευκωσία 25-27 Οκτωβρίου 2001. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 70.
Σ.Κλημόπουλος, Χ.Κουνούδης, Θ.Μαριόλης, Γ.Βελούδης, Π.Θεοδωρίδης. Πενταετής εμπειρία από την αντιμετώπιση νεκρωτικών λοιμώξεων μαλακών μορίων. 7ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων. Αλεξανδρούπολη 9-11 Νοεμβρίου 2001. Πρόγραμμα συνεδρίου σελ. 11.
Σ.Κλημόπουλος, Χ.Κουνούδης, Γ.Βελούδης, Θ.Μαριόλης, Β.Κωστάρας. Νεκρωτικές λοιμώξεις μαλακών μορίων συνοδευόμενες από σηπτική καταπληξία. 7ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων. Αλεξανδρούπολη 9-11 Νοεμβρίου 2001. Πρόγραμμα συνεδρίου σελ. 10.
Σ.Κλημόπουλος, Χ.Κουνούδης, Γ.Βελούδης, Γ.Αλβανός, Α.Μπάρλας. Νεκρωτικές λοιμώξεις μαλακών μορίων που εκλαμβάνονται ως αρθροπάθειες. 7ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων. Αλεξανδρούπολη 9-11 Νοεμβρίου 2001. Πρόγραμμα συνεδρίου σελ. 10.
Σ.Κλημόπουλος, Χ.Κουνούδης, Θ.Μαριόλης, Π.Γλεντής, Π.Παλαιομυλίτης. Επιβραδυνόμενες μετεγχειρητικές λοιμώξεις (late – late infections). 7ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων. Αλεξανδρούπολη 9-11 Νοεμβρίου 2001. Πρόγραμμα συνεδρίου σελ. 11.
Γ.Βελούδης, Γ.Αλβανός, Χ.Κουνούδης, Π.Γλεντής, Γ.Παπαγεωργίου. Η συχνότητα και κλινική σημασία της τυχαίας συναφαιρέσεως φυσιολογικών παραθυρεοειδών αδένων κατά τη θυρεοειδεκτομή. Η εμπειρία μας..7ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων. Θεσσαλονίκη 7-9 Δεκεμβρίου 2001 Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 81
Χ.Κουνούδης, Χ.Διέτης, Μ.Χριστάκης, Α.Κονκουρής, Δ.Γκίκας. Τοπική εκτομή καρκίνου ορθού. 1ο Πανελλήνιο συνέδριο παθήσεων παχέος εντέρου – πρωκτού. Αθήνα 20-22 Σεπτεμβρίου 2002. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 28.
Χ.Γιαννοπούλου, Π.Καραμπινά, Χ.Κουνούδης, Ε.Χουσιανάκου, Π.Γιαννόπουλος, Ι.Δατσέρης. Μελέτη της γαστρικής κένωσης μετά από αντικατάσταση του οισοφάγου με στόμαχο ή τμήμα πεπτικού σωλήνα. 9ο Πανελλήνιο συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 26-28 Μαρτίου 2004. Πρόγραμμα συνεδρίου σελ. 32.
Χ.Κουνούδης, Δ.Λαπατσάνης, Χ.Γιαννοπούλου, Π.Καραμπινά, Ι.Δατσέρης,  Π.Γιαννόπουλος.  Οισοφαγεκτομή και αντικατάσταση οισοφάγου χωρίς πυλωροπλαστική – πυλωρομυοτομή. 24ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη  2-5 Οκτωβρίου 2004. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 23.
Π.Γιαννόπουλος, Χ.Κουνούδης, Κ.Κούρτης, Χ.Μαυρομμάτης.  Οισοφαγεκτομή – Οισοφαγοπλαστική σε δύο στάδια σε υψηλού κινδύνου ασθενείς. 24ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2004. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 24.
Π.Γιαννόπουλος, Χ.Κουνούδης, Γ.Βελούδης,  Γ.Αλβανός.  Χειρουργική αντιμετώπιση εκκολπωμάτων Zenker υπό τοπική αναισθησία. . 24ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2004. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 393.
Π.Γιαννόπουλος, Χ.Κουνούδης, Δ.Λαπατσάνης,  Γ.Αλβανός, Γ.Βελούδης. Υποτροπές διαφραγματοκηλών μετά από λαπαροσκοπικές θολοπτυχώσεις Nissen. 24ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2004. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 431.
Π.Γιαννόπουλος, Χ.Κουνούδης, Ν.Μποντόζογλου, Γ.Βελούδης,  Γ.Αλβανός, Π.Γλεντής.  Καθυστερημένη διαφυγή τραχηλικής οισοφαγογαστρικής αναστόμωσης σε αντικατάσταση οισοφάγου. 24ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2004. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ.319.
Π.Γιαννόπουλος, Γ.Βελούδης, Χ.Κουνούδης. Οισοφαγεκτομή χωρίς θωρακοτομή. Κλινική εμπειρία από την αντιμετώπιση 700 ασθενών. 20ο Ιατρικό συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-21 Νοεμβρίου 2004. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ.18.
Π.Γιαννόπουλος, Χ.Κουνούδης, Γ.Αλβανός, Γ.Βελούδης, Δ.Λαπατσάνης. Καυστική στένωση υποφάρυγγα – ανώτερου οισοφάγου. Διεγχειρητική διαστολή. 25ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 5-8 Οκτωβρίου 2005.
Π.Γιαννόπουλος, Χ.Κουνούδης, Γ.Αλβανός, Δ.Λαπατσάνης, Γ.Βελούδης. Καρκίνος Οισοφάγου: Είναι επαρκής η οισοφαγεκτομή χωρίς θωρακοτομή – Εμπειρία επί 700 περιστατικών. 7ο Ελλαδο – Κυπριακό Χειρουργικό συνέδριο. Λευκωσία 28-30 Οκτωβρίου 2005. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ.22.
Χ.Κουνούδης, Fumagali U, Bona S, Barbera R, Repici A, Narne S, Peracchia A, Rosati R. Εκκολπώματα Zenker: Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση. 8ο Ελλαδο – Κυπριακό Χειρουργικό συνέδριο. Λευκωσία 1-4 Νοεμβρίου 2007. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ.42.

Παρουσιάσεις Video σε συνέδρια

Ε.Αναγνώστου, Χ.Κουνούδης, Κ.Δασκαλάκης, Θ.Μαυρομάτης. Ασυνήθιστες διεγχειρητικές αιμορραγικές επιπλοκές λαπαροσκοπικής  χολοκυστεκτομής. 3ο Ελλαδο-Κυπριακό Χειρουργικό συνέδριο. Λευκωσία, 12-14 Σεπτεμβρίου, 1997. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου  σελ. 47.
Ε.Αναγνώστου, Αθ.Χατζόπουλος, Ι.Σακελλαρίου, Δ.Κοντοπάνος,   Ι.Καλαϊτζόπουλος, Αν.Λιάκος, Αλ.Δούναβης, Χ.Κουνούδης. Η αποφυγή των διαφόρων επιπλοκών από την τοποθέτηση του  πρώτου trocar, με τροποποιημένη ανοικτή μέθοδο, στις  λαπαροσκοπικές χολοκυστεκτομές. ΧΧΙ Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα, 13-17 Νοεμβρίου 1998. Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 15.