Τρίτη, 31 01 2023

Θολοπλαστική Nissen για αποκατάσταση διαφραγματοκήλης ή αντιμετώπιση ΓΟΠΝ: είναι ασφαλής η λαπαροσκοπική επέμβαση;

Rate this item
(0 votes)

Η πλέον ριζική και γενικώς αποδεκτή θεραπεία της διαφραγματοκήλης ή της γαστροϊσοφαγικής παλινδρόμησης είναι η θολοπλαστική κατά Nissen. Η επέμβαση Nissen μπορεί να πραγματοποιηθεί και ανοικτά με την κλασική χειρουργική και λαπαροσκοπικά, με τα αποτελέσματα τους (δηλαδή η επιτυχία και άμεσα και σε βάθος χρόνου) να μην διαφέρουν σημαντικά. Η λαπαροσκοπική τεχνική έχει όμως σημαντικά πλεονεκτήματα λόγω της πολύ καλύτερης οπτικής που μας παρέχει και λόγω του ελάχιστου χειρουργικού τραύματος που δημιουργεί. Τα τεχνικά αυτά πλεονεκτήματα ελαττώνουν την πιθανότητα επιπλοκών, μειώνουν την απώλεια αίματος, ελαχιστοποιούν τον πόνο και συμβάλουν στην γρηγορότερη επάνοδο του ασθενή. Βασική όμως προϋπόθεση για την ασφάλεια και την επιτυχία της λαπαροσκοπικής Nissen είναι η άρτια γνώση της κλασικής χειρουργικής και η σωστή εκπαίδευση και εμπειρία στις λαπαροσκοπικές τεχνικές.

Read 1083 times