Δευτέρα, 20 05 2024

Η Βουβωνοκήλη είναι η πιο συχνή κήλη του ανθρώπου, βρίσκεται στην βουβωνική περιοχή και η πρόπτωση του ενδοκοιλιακού οργάνου γίνεται δια μέσω του βουβωνικού πόρου. Είναι συνηθέστερη στους άνδρες όπου μπορεί να κατέβει μέχρι και το όσχεο (οσχεοβουβωνοκήλη).
Η βουβωνοκήλη μπορεί να είναι εντελώς ασυμπτωματική, να εμφανίζεται μόνο ως διόγκωση στην βουβωνική χώρα ή ακόμα και να προκαλεί πόνο ή ενόχληση. Σε περίπτωση που παρουσιάσει κάποια επιπλοκή, συνήθως περίσφιξη, ο πόνος γίνεται έντονος και συνεχής. Τότε η χειρουργική επέμβαση πρέπει να γίνει άμεσα για να προλάβουμε την νέκρωση του εντέρου που πιθανόν να περιέχει.
Ακόμα και οι μικρές ασυμπτωματικές βουβωνοκήλες είναι φρόνιμο να αντιμετωπίζονται χειρουργικά, αφενός για να προλάβουμε τις σοβαρές επιπλοκές τους και αφετέρου διότι τα αποτελέσματα της επέμβασης είναι πολύ καλύτερα όταν η κήλη είναι μικρή. Σκοπός του χειρουργείου είναι να ανατάξουμε την κήλη και να ενισχύσουμε τα κοιλιακά τοιχώματα προκειμένου η κήλη να μην υποτροπιάσει, δηλαδή να μην ξαναεμφανιστεί. Πολλές εγχειρητικές τεχνικές εφαρμόζονται για την αποκατάσταση των βουβωνοκηλών ανοικτά ή και λαπαροσκοπικά. Η τοποθέτηση πλέγματος, η οποία χρησιμοποιείται πλέον ευρύτατα, ελατώνει τις υποτροπές και κάνει την επέμβαση πολύ πιο απλή. Η επέμβαση μπορεί να γίνει ανοικτά με μικρή τομή και τοπική αναισθησία, όπως επίσης και λαπαροσκοπικά με τρεις μικρές τομές αλλά γενική αναισθησία.