Δευτέρα, 22 07 2024

Συχνή κατάσταση σε χρόνια κατακεκλιμένους ασθενής που πάσχουν από Διαβήτη ή άλλα συστηματικά νοσήματα και έχουν προβλήματα θρέψης. Λόγω της συνεχούς πίεσης στο δέρμα προκαλείται ισχαιμία και νέκρωση, η οποία συχνά επιμολύνεται.  Η βελτίωση της θρέψης των ασθενών και η χρήση ειδικών στρωμάτων βοηθούν στην πρόληψη της ισχαιμίας του δέρματος. Γενικά οι κατακλίσεις χρειάζονται καλή περιποίηση προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση.  Οι νεκρώσεις είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν με χειρουργικό καθαρισμό. Ειδικά επιθέματα μπορούν να βοηθήσουν στην επούλωση, ενώ σπανιότερα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές πλαστικής χειρουργικής για την αποκατάσταση των ελλειμμάτων.