Τρίτη, 31 01 2023

Αντιμετώπιση της ΓΟΠΝ χωρίς χειρουργική τομή

Η Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος (ΓΟΠΝ) ταλαιπωρεί ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού στις δυτικές χώρες. Μέχρι και 10% των ασθενών εμφανίζουν συμπτώματα σε καθημερινή βάση και 25-30% μιά φορά τον μήνα. Η νόσος ευθύνεται μεταξύ άλλων και για την αύξηση του καρκίνου του οισοφάγου, ο οποίος είναι από τους πιο αναπτυσσόμενους και θανατηφόρους καρκίνους του πεπτικού. Η νέα επαναστατική χειρουργική μέθοδος Διαστοματικής θολοπλαστικής EsophyX είναι η απάντηση! Οι ανατομικές αλλαγές της γαστροοισοφαγικής συμβολής προκαλούν δυσλειτουργία της γαστροοισοφαγικής βαλβίδας η οποία είναι ο κύριος παράγοντας αποτροπής της παλινδρόμησης. Η χρήση φαρμάκων ενώ ανακουφίζει από τα συμπτώματα της νόσου, δεν αντιμετωπίζει την πρωταρχική της αιτία.Η εναλλακτική λύση είναι η χειρουργική θεραπεία, που στην εποχή μας είναι κατά κύριο λόγο η λαπαροσκοπική θολοπλαστική Nissen.


Εικόνα 1: H συσκευή EsophyX εισάγεται από το στόμα

Η Nissen είναι αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη θεραπεία και υπερτερεί σαφέστατα της φαρμακευτικής όσον αφορά τα κλινικά αποτελέσματα, το επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών και το συνολικό κόστος. Σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι η αναστολή της παλινδρόμησης του γαστρικού περιεχομένου και κατά συνέπεια η διακοπή της βλαπτικής δράσης της χολής και των παγκρεατικών ενζύμων στον βλεννογόνο του οισοφάγου, δράσεις που δεν αποφεύγονται, αλλά απλώς καλύπτονται με την φαρμακευτική αγωγή. Η Nissen όμως, ακόμη και τώρα που γίνεται λαπαροσκοπικά, δεν πάει να είναι μία αμιγώς χειρουργική μέθοδος με τους κινδύνους και τις επιπλοκές της, οι οποίες περιορίζουν σημαντικά την εφαρμογή της.

Η ανάγκη για μιά νέα μέθοδο αντιμετώπισης της ΓΟΠΝ, ισάξιας αποτελεσματικότητας με την Nissen αλλά χωρίς τους περιορισμούς και τα προβλήματα της, οδήγησε στη δημιουργία διαφόρων ενδοσκοπικών μεθόδων, οι οποίες στην πλειοψηφία τους απέτυχαν. Εξαίρεση αποτελεί η διαστοματική θολοπλαστική EsophyX. Η μέθοδος EsophyX είναι μία χειρουργική τεχνική όπου η γαστροοισοφαγική βαλβίδα διορθώνεται από το εσωτερικό του στομάχου. Με χρήση γενικής αναισθησίας η συσκευή εισάγεται από το στόμα (εικ.1), με την βοήθεια γαστροσκοπίου, και φθάνει στο στομάχι ενδοαυλικά (εικ.2). Με ανάστροφη όραση γίνεται συρραφή και επανακατασκευή της γαστροοισοφαγικής συμβολής με ειδικά clips που τοποθετούνται σε όλο το πάχος του τοιχώματος του στομάχου (εικ.3). Όταν υπάρχει μικρή διαφραγματοκήλη ανατάσσεται με την εισαγωγή και τοποθέτηση του οργάνου.


Εικόνα 2: Με την βοήθεια γαστροσκοπίου
φθάνει στο στομάχι ενδοαυλικά

 
Εικόνα 3: Συρραφή και επανακατασκευή της
γαστροοισοφαγικής
συμβολής με ειδικά clips που τοποθετούνται
σε όλο το πάχος του τοιχώματος του στομάχου

 

Πλεονεκτήματα της διαστοματικής θολοπλαστικής EsophyX
Αποκαθιστώντας με τον τρόπο αυτό την γαστροοισοφαγική βαλβίδα, δεν τραυματίζονται ιστοί και αγγεία και δεν αλλοιώνεται η φυσιολογική ανατομία της γαστροοισοφαγικής συμβολής (εικ.4). Το γεγονός αυτό ελαττώνει σημαντικά τις επιπλοκές της μεθόδου και επιτρέπει την επανάληψη ή την αναθεώρηση της στο μέλλον.
Άλλα πλεονεκτήματα του EsophyX είναι η απουσία χειρουργικών τομών ή ουλών λόγω της ενδοαυλικής του φύσεως, αποφεύγοντας έτσι την δυσάρεστη για τους ασθενείς ύπαρξη χειρουργικού τραύματος και τυχόν επιπλοκών από αυτό (λοιμώξεις, δύσμορφες ουλές, μετεγχειρητικές κήλες).
Είναι εύκολη και γρήγορη στην εφαρμογή της με επάνοδο του ασθενή στις δραστηριότητες του σε 48 ώρες. Επίσης καθώς είναι ασφαλέστερη και πολύ λιγότερο επεμβατική γίνεται και πολύ πιο εύκολα αποδεκτή από τους ασθενείς.

Εικόνα 4: Αποκατάσταση της γαστροοισοφαγικής βαλβίδας χωρίς αλλοίωση της φυσιολογικής ανατομίας της γαστροοισοφαγικής συμβολής

Σύμφωνα με τις κλινικές μελέτες, μετά την εφαρμογή της μεθόδου EsophyX, το 65% των πασχόντων διέκοψαν τελείως και οριστικά την λήψη φαρμάκων, ενώ το 25% βελτιώθηκαν σημαντικά και δεν χρειάζονται φαρμάκα σε καθημερινή βάση δύο χρόνια μετά την επέμβαση. Η ικανοποίηση των ίδιων των ασθενών εκφράζεται από το γεγονός ότι τo 75% είχε σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής του και μείωση ή εξάλειψη των συμπτωμάτων του καψίματος πίσω από το στέρνο.
Η διαστοματική θολοπλαστική χωρίς χειρουργική τομή –EsophyX- είναι μιά νέα επαναστατική χειρουργική μέθοδος αντιμετώπισης της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Αποτελεί σήμερα την καλύτερη θεραπευτική επιλογή, προσφέροντας ανατομική αποκατάσταση των αιτιών της παλινδρόμησης, με αποτελέσματα ισάξια της λαπαροσκοπικής θολοπλαστικής Nissen χωρίς όμως τους περιορισμούς και τις επιπλοκές της. Οι πάσχοντες από ΓΟΠΝ έχουν πλέον τη δυνατότητα να απολαύσουν τη ζωή τους ξανά, χωρίς φάρμακα, χωρίς καούρες, χωρίς περιορισμούς.