Δευτέρα, 20 05 2024

Η μεγάλη προόδος της τεχνολογίας στους τομείς της μηχανικής, των οπτικών και της πληροφορικής οδήγησαν την χειρουργική σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η δημιουργία και εξέλιξη των λαπαροσκοπικών τεχνικών έφεραν την επανάσταση στην χειρουργική του 20ου αιώνα. Στην αρχή η λαπαροσκοπική χειρουργική αντιμετωπίστηκε με επιφύλαξη και δυσπιστία, ακολούθησε ένας μάλλον υπερβολικός ενθουσιασμός και πλέον στις αρχές του 21ου αιώνα αφού εδραιώθηκε, εφαρμόζεται με ωριμότητα στις περιπτώσεις όπου πράγματι πλεονεκτεί και υπερτερεί της κλασικής ανοικτής χειρουργικής.


Τι είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική ;

Σε αντίθεση με την κλασική χειρουργική όπου με μεγάλες τομές ανοίγεται η κοιλιά, στην λαπαροσκοπική χειρουργική οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται από μικρές τομές διαμέτρου μερικών χιλιοστών. Τα λαπαροσκοπικά εργαλεία είναι κατασκευασμένα ούτως ώστε να περνούν μέσα από ειδικούς σωλήνες από τις μικρές τομές στην κοιλιά. Ο χειρουργός βλέπει το εσωτερικό της κοιλιάς σε οθόνη μέσω ενός οργάνου που λέγεται λαπαροσκόπιο το οποίο με ειδική κάμερα και video μας δίχνει τα εσωτερικά όργανα σε μεγέθυνση.

Η προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική έγινε εφικτή με την δημιουργία σύγχρονων συσκευών που κάνουν εύκολη την κοπή και συρραφή ιστών και οργάνων, που σταματούν την αιμορραγία ή που αναστομώνουν τα όργανα του πεπτικού συστήματος τόσο καλά όσο και στην ανοικτή χειρουργική. Οι εγχειρητικές τεχνικές στην λαπαροσκοπική χειρουργική δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με την κλασική χειρουργική, απλώς έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες της καινούργιας τεχνολογίας.

  


Που εφαρμόζεται η λαπαροσκοπική χειρουργική ;


Οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις μπορούν να εφαρμοστούν πλέον σε όλες σχεδόν τις χειρουργικές παθήσεις των ενδοκοιλιακών οργάνων. Συνηθέστερα όμως πραγματοποιούνται οι πιο κάτω λαπαροσκοπικές εγχειρήσεις:

 

 • Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή και επεμβάσεις στα χοληφόρα
 • Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή
 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και διαφραγματοκήλης (θολοπλαστική Nissen)
 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση αχαλασίας οισοφάγου (μυοτομή Heller
 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση κήλης
 • Λαπαροσκοπική σπληνεκτομή
 • Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή
 • Λαπαροσκοπική λύση συμφύσεων
 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση γυναικολογικών παθήσεων
 • Λαπαροσκοπική γαστρεκτομή
 • Λαπαροσκοπική κολεκτομή
 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
 • Διαγνωστική λαπαροσκόπηση
Σε τι πλεονεκτεί η λαπαροσκοπική χειρουργική ;


Οι λαπαροσκοπικές εγχειρήσεις έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις ανοικτές λόγω του μικρότερου χειρουργικού τραύματος και της ελάχιστης κάκωσης των ιστών που προκαλούν. Κατά συνέπεια εμφανίζουν :

 

 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
 • Μικρότερη απώλεια αίματος
 • Λιγότερο πόνο
 • Γρηγορότερη κινητοποίηση
 • Μικρότερη νοσηλεία
 • Ταχύτερη επάνοδο στην εργασία
 • Ελαχιστοποίηση των επιπλοκών που έχουν σχέση με το τραύμα (διαπύηση, κήλη, δύσμορφη ουλή)

  Η χρήση των ειδικών λαπαροσκοπικών εργαλείων και οπτικών συσκευών μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε περιοχές της κοιλιάς που είναι δύσκολες με την ανοικτή χειρουργική. Επίσης με τις εξελιγμένες κάμερες βλέπουμε το χειρουργικό πεδίο με ευκρίνια και μεγάλη μεγέθυνση. Έτσι βελτιώνουμε τις εγχειρητικές μας τεχνικές με αποτέλεσμα να :

  Ελαττώνουμε τις εγχειρητικές επιπλοκές
  Ελαττώνουμε την πιθανότητα δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων
  Μπορούμε να χειρουργήσουμε ασθενείς σε πιο βαρειά κατάσταση