Κυριακή, 21 04 2024

Η Θολοπλαστική Nissen πραγματοποιείται με σκοπό να αντιμετωπιστεί κάποια διαφραγματοκήλη ή μια επιμένουσα σοβαρή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Η επέμβαση μπορεί να γίνει ανοικτά ή λαπαροσκοπικά, με την λαπαροσκοπική προσπέλαση να έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων της.

Διαφραγματοκήλη
Διαφραγματοκήλη ονομάζεται η μετακίνηση μέρους του στομάχου στο θώρακα, η οποία μπορεί να είναι ασυμπτωματική ή να προκαλεί καρδιολογικά ή αναπνευστικά συμπτώματα. Πιο συχνά όμως η διαφραγματοκήλη προκαλεί γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση λόγω της ανεπάρκειας που προκαλεί στην γαστροοισοφαγική συμβολή. Ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης της διαφραγματοκήλης είναι η εγχείρηση. Υπάρχουν πολλές τεχνικές, ανοικτές ή λαπαροσκοπικές, αλλά αυτή που έχει επικρατήσει έναντι όλων των άλλων είναι η λαπαροσκοπική θολοπλαστική Nissen λόγω των καλύτερων αποτελεσμάτων που εμφανίζει.

 


Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση (ΓΟΠ)

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) είναι η κατάσταση κατά την οποία το όξινο περιεχόμενο του στομάχου παλινδρομεί προς τον οισοφάγο λόγω ανεπάρκειας της γαστροοισοφαγικής βαλβίδας, του μηχανισμού δηλαδή που ενώ επιτρέπει την διέλευση των τροφών από τον οισοφάγο στο στομάχι εμποδίζει την αντίθετη ροή.

Αιτίες που προκαλούν γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, είναι η διαφραγματοκήλη και οι ανατομικές αλλαγές της γαστροοισοφαγικής συμβολής. Τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα της ΓΟΠ είναι το κάψιμο πίσω από το στέρνο (οι γνωστές μας καούρες), ο πόνος στην άνω κοιλιά, οι αναγωγές γαστρικού περιεχομένου και ο βήχας ιδίως κατά την κατάκλιση.


Η ΓΟΠ εάν δεν αντιμετωπιστεί ριζικά, μπορεί να προκαλέσει οισοφαγίτιδα που στην συνέχεια μπορεί να εξελιχθεί σε οισοφάγο Barrett ο οποίος είναι μια προκαρκινική κατάσταση. Η αντιμετώπιση της ΓΟΠ είναι κατ’ αρχήν συντηρητική με φάρμακα και βελτίωση της διατροφής και του τρόπου ζωής των ασθενών. Εάν όμως είναι ανθεκτική στη θεραπεία ή παρουσιάζει επιπλοκές τότε η λαπαροσκοπική θολοπλαστική Nissen είναι επιβεβλημένη.Τι είναι η Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική Nissen;

Η λαπαροσκοπική θολοπλαστική γίνεται, όπως και όλες οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, με γενική αναισθησία. Από πέντε μικρές τομές στην άνω κοιλιά και με την βοήθεια ειδικών λαπαροσκοπικών εργαλείων και ειδικής κάμερας, ανατάσσεται τυχόν υπάρχουσα διαφραγματοκήλη (δηλαδή το στομάχι κατεβαίνει από τον θώρακα στην κοιλιά). Επίσης γίνεται σύγκλειση των σκελών του διαφράγματος, μικραίνει δηλαδή το στόμιο που περνά ο οισοφάγος στην κοιλιά προκειμένου να αποτραπεί η υποτροπή της διαφραγματοκήλης. Στη συνέχεια με ειδικούς χειρισμούς το άνω μέρος του στομάχου (ο θόλος του στομάχου) τυλίγεται κατά 360 μοίρες γύρω από το κατώτερο τμήμα του οισοφάγου που βρίσκεται στο άνω μέρος της κοιλιάς. Ο χειρισμός αυτός ονομάζεται θολοπλαστική και είναι σημαντικός γιατί ουσιαστικά επαναφέρει την επάρκεια του αντιπαλινδρομικού μηχανισμού.Επιπλοκές και πλεονεκτήματα της Θολοπλαστικής Nissen

Οι επιπλοκές της λαπαροσκοπικής θολοπλαστικής Nissen δεν διαφέρουν από αυτές της αντίστοιχης κλασικής επέμβασης, με μια διαφορά στις σχετιζόμενες με την τομή επιπλοκές όπου στην λαπαροσκοπική είναι ελάχιστες. Η πιο συχνή επιπλοκή είναι μια δυσκολία στην κατάποση η οποία συνήθως υποχωρεί μόνη της. Επίσης μπορεί να παρουσιαστεί δυσκολία στην αποβολή αερίων από το στόμα (ερυγές). Διεγχειρητικές επιπλοκές κάκωσης ενδοκοιλιακών οργάνων ή αιμορραγία είναι πιο σπάνιες. Το μεγάλο πλεονέκτημα της θολοπλαστικής Nissen, σε σύγκριση με την συντηρητική αγωγή της ΓΟΠ, είναι η διακοπή της εξάρτησης του ασθενούς από τα φάρμακα. Οι ασθενείς αυτοί χρειάζονται φάρμακα για όλη τους τη ζωή, η διακοπή των οποίων τους κάνει να σταματήσουν να νιώθουν πλέον ασθενείς και να ζουν χωρίς τους διαιτητικούς περιορισμούς της ΓΟΠ. Ένα σημαντικότατο ομως πλεονέκτημα είναι ότι με την θολοπλαστική σταματά η παλινδρόμηση, άρα και ο κίνδυνος για οισοφαγίτιδα και όλα τα επικίνδυνα επακόλουθα της. Με τα φάρμακα η παλινδρόμηση εξακολουθεί να υπάρχει απλώς με μικρότερη ένταση και πιο ύπουλα αφού δεν δίνει συμπτώματα.


Η  θολοπλαστική Nissen έχει επικρατήσει να εκτελείται πλέον λαπαροσκοπικά με σημαντικά πλεονεκτήματα λόγω του μικρότερου χειρουργικού τραύματος, του μειωμένου μετεγχειρητικού πόνου και της γρηγορότερης ανάρρωσης. Σημαντικό τεχνικό πλεονέκτημα της λαπαροσκοπικής θολοπλαστικής Nissen είναι η καλύτερη ορατότητα κατά την λαπαροσκοπική επέμβαση, αφού η εγχείρηση αυτή γίνεται σε δυσπρόσιτη και με κακή ορατότητα θέση στην ανοικτή επέμβαση. Το γεγονός αυτό κάνει την επέμβαση πιο εύκολη και ελαττώνει τις επιπλοκές και τα προβλήματα της, όταν βέβαια γίνεται από σωστά εκπαιδευμένους χειρουργούς.