Τετάρτη, 01 02 2023

Το στομάχι είναι ένα όργανο που βρίσκεται στο άνω μέρος της κοιλιάς, δέχεται τις τροφές από τον οισοφάγο, τις αποθηκεύει, αρχίζει τις λειτουργίες της πέψης και της απορρόφησης τους και τις προωθεί στο λεπτό έντερο. Για να γίνουν όλες αυτές οι λειτουργίες ο στόμαχος παράγει υδροχλωρικό οξύ, πεψίνη και διάφορα άλλα ένζυμα και ορμόνες.  Προκειμένου να αναμείξει και να προωθήσει τις τροφές έχει μια ιδιόμορφη κινητικότητα, όπως επίσης έχει πλούσια αγγείωση και ιδιαίτερη νεύρωση.

 Συμπτώματα των παθήσεων του στομάχου

Τα όργανα του ανώτερου πεπτικού, ο οισοφάγος, το στομάχι και το δωδεκαδάκτυλο, και κάποιες φορές τα χοληφόρα και το πάγκρεας προκαλούν ενοχλήματα στο επιγάστριο, στην περιοχή δηλαδή της άνω κοιλίας που βρίσκεται κάτω από το στέρνο. Χαρακτηριστικά συμπτώματα των γαστρικών παθήσεων εκτός από τον πόνο είναι ο εμετός, οι καούρες (κάψιμο πίσω από το στέρνο), οι ερυγές (ρεψίματα), η αιματέμεση (απώλεια αίματος σε μορφή εμετού) και οι μέλαινες κενώσεις (κόπρανα με μαύρο χρώμα). Οι Γαστρικές παθήσεις μπορεί πολλές φορές να προκαλούν ακαθόριστα δυσπεπτικά ενοχλήματα ή να μην προκαλούν καθόλου συμπτώματα ακόμη και επί υπάρξεως πολύ σοβαρών παθήσεων.

 

Παθήσεις του στομάχου που αντιμετωπίζονται Λαπαροσκοπικά

Οι συχνότερες γαστρικές παθήσεις που αντιμετωπίζονται λαπαροσκοπικά είναι η διαφραγματοκήλη και η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Οι παθήσεις αυτές αντιμετωπίζονται με λαπαροσκοπική θολοπλαστική Nissen η οποία περιγράφεται εκτενώς ως αυτόνομη επέμβαση. 

Άλλες γαστρικές παθήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν με λαπαροσκοπικές τεχνικές είναι:
H διάτρηση του έλκους και η πυλωρική στένωση.  Οι καταστάσεις αυτές είναι επιπλοκές της νόσου του έλκους, τις οποίες βλέπουμε όλο και πιο σπάνια. Η ίδια η νόσος του έλκους μπορεί να αντιμετωπιστεί επίσης λαπαροσκοπικά με εκλεκτική βαγοτομή.  Οι επεμβάσεις αυτές εκτελούνται όλο και πιο σπάνια στις μέρες μας λόγω της ανάπτυξης νέων και αποτελεσματικών φαρμάκων εναντίον του γαστρικού έλκους.
Καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι του στομάχου. Οι γαστρικές νεοπλασίες είναι δυνατόν να αφαιρεθούν λαπαροσκοπικά με γαστρεκτομή. Η λαπαροσκοπική γαστρεκτομή που γίνεται από καλά εκπαιδευμένη χειρουργική ομάδα μπορεί να προσφέρει αποτελέσματα εφάμιλλα των ανοικτών χειρουργικών μεθόδων.Λαπαροσκοπική Γαστρεκτομή

Με την βοήθεια εξειδικευμένων χειρουργικών εργαλείων και μέσω μικρών τομών στην κοιλιά είναι δυνατή η εκτομή και αφαίρεση κάποιου τμήματος ή ολόκληρου του στομάχου. Οι γαστρεκτομές γίνονται για καλοήθεις ή κακοήθεις παθήσεις του στομάχου. Στις περιπτώσεις καλοήθων όγκων αφαιρείται συνήθως ένα τμήμα του στομάχου ανάλογα με την θέση που βρίσκεται η βλάβη. Για τις κακοήθειες, αναλόγως και πάλι της θέσης, πραγματοποιείται ολική ή υφολική γαστρεκτομή και αποκατάσταση της συνέχειας του γαστρεντερικού συστήματος με γαστρο-εντερο αναστόμωση.


Επίσης μαζί με το τμήμα του στομάχου που αφαιρείται γίνεται και λεμφαδενικός καθαρισμός δηλαδή αφαιρούνται οι λεμφαδένες στους οποίους μπορεί να έχουν ήδη πάει καρκινικά κύτταρα.  Τέλος, το στομάχι λόγω του μεγέθους του αφαιρείται από μικρή γυναικολογική τομή στο κάτω μέρος της κοιλιάς.
Το σημαντικό πλεονέκτημα των λαπαροσκοπικών γαστρεκτομών λόγω του μικρότερου τραυματισμού των ιστών και του κοιλιακού τοιχώματος είναι κυρίως η ελάττωση του μετεγχειρητικού πόνου. Αυτό βοηθά στην κινητοποίηση του ασθενή, ελαττώνονται επιπλοκές από το αναπνευστικό και το κυκλοφορικό σύστημα. Η σίτιση όμως των ασθενών αυτών δεν διαφέρει ουσιαστικά από τις ανοικτές επεμβάσεις αφού και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να επουλωθούν οι αναστομώσεις προκειμένου να σιτιστούν για να μπορέσουν να πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο.


Οι γαστρεκτομές είναι εξειδικευμένες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στις οποίες η σωστή εκπαίδευση των χειρουργών είναι απαραίτητη για την επιτυχή και αποτελεσματική έκβαση τους.