Τρίτη, 31 01 2023

Ποιά είναι η προετοιμασία των ασθενών που βρίσκονται υπό αντιπηκτική αγωγή;

Rate this item
(1 Vote)

Τα φάρμακα που έχουν αντιπηκτική δράση, συνήθως κουμαρινικά ή αντιαιμοπεταλιακά, δρουν με διάφορους μηχανισμούς και ελαττώνουν την πηκτικότητα του αίματος. Η δράση αυτή ενώ είναι ωφέλιμη για την πάθηση για την οποία χορηγούνται, συνήθως είναι πρόβλημα όταν ο ασθενής πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Στην περίπτωση των αντιαιμοπεταλιακών (κυριότερο η ασπιρίνη) αυτά πρέπει να διακόπτονται 7 – 10 ημέρες πριν το χειρουργείο ούτως ώστε η πηκτικότητα να  επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Στην περίπτωση των κουμαρινικών φαρμάκων  (κυριότερο το Sintron) αυτά πρέπει να διακόπτονται μέχρι η τιμή του INR να ομαλοποιηθεί. Και στις δύο περιπτώσεις οι ασθενείς πρέπει να καλύπτονται με ενέσεις μικρομοριακού βάρους ηπαρίνη προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα από την διακοπή της αντιπηκτικής τους αγωγής. Η γνώμη του ιατρού που χορήγησε την αντιπηκτική αγωγή και η συνεννόηση με τον θεράποντα χειρουργό είναι σημαντική για την προσωρινή, λόγω χειρουργείου τροποποίηση της αγωγής.

Read 936 times