Τετάρτη, 01 02 2023

Πρέπει ο ασθενής να εξετασθεί από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων πριν το χειρουργείο;

Rate this item
(0 votes)

Υπεύθυνος για τον προεγχειρητικό έλεγχο του ασθενούς είναι πάντα ο θεράπων χειρουργός του και αυτός είναι που θα ζητήσει, αναλόγως με την περίπτωση, την γνώμη άλλων ειδικοτήτων. Συνηθίζεται βέβαια για κάθε ασθενή που πρόκειται να οδηγηθεί στο χειρουργείο να γίνεται καρδιολογική εξέταση. Στις περιπτώσεις αναπνευστικών παθήσεων απαραίτητη είναι η σπιρομέτρηση και η εξέταση από πνευμονολόγο. Κατ’ αντιστοιχία ο προεγχειρητικός ασθενής πρέπει να εξετάζεται από ιατρό σχετικό με τις συνοδές παθήσεις του (π.χ. αιματολόγος, νευρολόγος, ηπατολόγος κλπ). Επίσης δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την προεγχειρητική εξέταση και εκτίμηση του ασθενούς από τον αναισθησιολόγο που πρόκειται να χορηγήσει την αναισθησία στην διάρκεια του χειρουργείου.

Read 1029 times