Τρίτη, 31 01 2023

Τι είναι ο προεγχειρητικός έλεγχος του ασθενούς

Rate this item
(1 Vote)

Είναι ο τυπικός κλινικοεργαστηριακός προεγχειρητικός έλεγχος που πρέπει να γίνεται σε κάθε ασθενή πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Περιλαμβάνει τις βασικές αιματολογικές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, κάλιο, νάτριο, ομάδα αίματος), έλεγχος πηκτικότητας του αίματος (PT, PTT, INR), ακτινογραφία θώρακος, ηλεκτροκαρδιογράφημα και καρδιολογική εξέταση. Συχνά είναι χρήσιμη προεγχειρητική σπιρομέτρηση και πνευμονολογική εξέταση του ασθενή.

Ανάλογα με τις συνοδές παθήσεις του ασθενούς και το είδος και την βαρύτητα της επέμβασης ο έλεγχος περιλαμβάνει και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις.  
Προεγχειρητική εκτίμηση από γιατρούς ειδικοτήτων σχετικών με τις συνοδές παθήσεις του ασθενούς γίνεται σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος χειρουργού.

Read 1314 times